Par- och relationssparring®

-för ökad förståelse och mer energi


Vad är Par- och relationssparring? Ylva Nyhlén berättar.

Vad ger par- och relationssparring®?


Resultatet efter totalt tre träffar (fysiska eller digitala) är att ni förstår både er själva och varandra bättre och har hittat nya sätt att kommunicera och samarbeta. Det som tidigare kändes svårt att prata om kommer kännas lätt och ni frigör energi till er relation!

Hur går par- och relationssparring® till?


En sparringpartner jobbar tillsammans med dig och din partner och vägleder er genom processen vars innehåll och fokus anpassas till just era behov. Ert syfte med er Par- och relationssparring finns med hela vägen. Totalt tar detta ca en månad och möten sker antingen digitalt eller fysiskt beroende på geografiskt läge och vad som är mest praktiskt för er. Metoden innehåller följande 3 steg (efter ett inledande samtal enligt nedan) med uppgifter som ska göras av er själva mellan mötena:

 

Digital kort inledning med mer info från oss båda och ni får materialet. (0,5 tim)

-  Enkät görs och resulterande rapport, tillgång till Kärlekstanken mm ges innan nästa möte..


Fysisk / digital träff där rapporten mm gås igenom och diskuteras. Uppgifter ges. (1,5 tim)

-  Uppgifter genomförs, ni reflekterar enskilt och tillsammans. 


Fysisk / digital träff där era reflektioner och erfarenheter gås igenom och diskuteras.

-  Nya uppgifter samt övningar görs på egen hand och tillsammans. (1 tim)


Fysisk / digitalt träff där med nya reflektioner och där syftet med sparringen stäms av och en handlingsplan tas fram och förankras. (1 tim)


Er sparring® avslutas men ni fortsätter använda era nya insikter och metoder (bland annat Kärlekstanken®) för ökad förståelse, mer harmoni, mer energi och inte minst större glädje. En hållbar relation 2.0 där ni båda är vinnare! 

Vad är par- och relationssparring®?


Par- och relationssparring är en strukturerad metod där du och din partner (eller förälder, syskon, vän) på ett systematiskt sätt får hjälp med att förstå er själva och varandra bättre. Genom verktyg och metoder sparras ni att titta på era beteenden och er relation med nya ögon, både genom uppgifter på hemmaplan och tillsammans med sparringpartnern. På det sättet utvecklas ni både enskilt och tillsammans så att ni kan hantera saker i relationen på nya sätt och mer medvetet välja hur ni skapar harmoni och energi. Ni utgår från var och ens naturliga beteenden och styrkor samt ert sätt att visa och vilja ha kärlek. Unikt med sparring® är också att den utgår från en rapport ni tillsammans går igenom. Från fakta istället för känslor helt enkelt. Ni får också en webbapplikation för par, Kärlekstanken®, fylld med 10 teman där valda delar kommer användas under sparringen och den har ni tillgång till ett helt år efter sparringen.


Vad kostar par- och relationssparring®?

 

Par - och relationssparring kostar 7 000:- (3 500:-/person!) inkl varsin Side-by-side rapport och webbappen Kärlekstanken® (värde 1 799:-) som ni tillsammans använder i ert gemensamma utvecklingsarbete, nu och i framtiden. Välkomna!

VAD VÅRA KUNDER SÄGER

10/10 i att rekommendera en vän, bekant eller kollega att prova par- och relationssparring.  - Anna


Upplevelsen av par- och relationssparring är att det är givande, ärligt och viktigt för relationen. - Erik


Efter ett sparringsamtal var vi peppade och glada och pratade mycket. - Caroline